Muu ohjeistus

Sataman toimintaohjeet:

1. Sataman venepaikkoja saavat käyttää Lvk – Lbk ry:n rekisterissä olevat veneet niille vuokratuilla ja osoitetuilla paikoilla

2. Mikäli vapaita venepaikkoja on käytettävissä, satamakapteeni voi osoittaa kerhon jäsenille tai vieraileville veneille tilapäisen venepaikan.

3. Kerhon jäsenillä, joilla ei ole osoitettua venepaikkaa satamassa, on oikeus käyttää satamaa veneen lastaukseen ja purkaukseen, takilan huoltoon mastokraanalla sekä tilapäiseen sähkön ottoon.

4. Veneissä tulee olla kunnollinen ja riittävä kiinnitys. Laituriin tulevien kiinnitysköysien on oltava jousitettuja lukuun ottamatta pienveneitä. Laitasuojia on käytettävä.

5. Jollat on pidettävä niille osoitetuilla paikoilla

6. Ajettaessa veneellä satama-alueella on noudatettava tarpeellista varovaisuutta sekä käytettävä riittävän alhaista nopeutta, jotta aallokkoa ei pääse muodostumaan.

7. Mastokraana on jäsenten ja talvisäilytysveneiden miehistön käytettävissä omavastuullisesti. Mastokraanaa saa käyttää ainoastaan mastojen nostoon. Muut nostamiset kuten moottorin, veneen peräosan jne. ovat kiellettyjä. Venettä ei saa tarpeettomasti pitää kiinnitettynä kraanan alla.

8. Sähköä saa veneiden huoltoon käyttää vain tilapäisesti.

9. Talvikausina sataman maa-alue vuokrataan Lvk – Lbk ry:n rekisterissä oleville veneille. Mikäli vapaata maa-aluetta on käytettävissä, voidaan paikkoja vuokrata vieraille veneille.

10. Talvikaudella veneitä ei saa säilyttää vedessä eikä veneilykaudella maissa satama-alueella. Kaikkien veneiden on oltava poissa maa-alueelta vuosittain 10.6 mennessä.

11. Roskat on vietävä niille osoitettuun paikkaan (jäteastiaan). Jokainen hoitaa omat ongelmajätteensä (jäteöljyt, akut yms.) pois satamasta.

12. Autot on pysäköitävä niille osoitetuille paikoille. Mastokraanan ja kerhorakennuksen väliselle alueelle sekä traileriluiskalle johtavalle tielle ja luiskan edessä olevalle kääntöpaikalle on pysäköiminen ehdottomasti kielletty.

13. Satama-alueella on rannoilta ja laitureilta uiminen kielletty.

14. Pääsy satama-alueelle on sallittu vain Lvk – Lbk ry:n jäsenille, jäsenten henkilökohtaisille vieraille, vierailevien veneiden miehistölle sekä talvikuukausina myös talvisäilytyspaikan vuokranneille.

15. Satama-alueella ja veneissä on häiritsevä käyttäytyminen kielletty. Veneissä ei saa asua.

16. Satamakapteenin ja katsastusmiesten antamia ohjeita on noudatettava.

17. Jokainen veneenomistaja, jolla on vene satama-alueella, pitää sitä siellä omalla vastuullaan ja on vastuussa muille aiheuttamistaan vahingoista.

18. Epäkohtia havaittaessa on tehtävä ilmoitus satamakapteenille.