Katsastus

Veneen katsastus 2020 

Vuoden 2020 katsastukseen on tullut runsaasti muutoksia Koronan vuoksi.

Poikkeustilalla on luonnollisesti vaikutuksia myös katsastukseen. Tämä ohjeistus on voimassa niin kauan kuin valtiovalta on antanut poikkeusohjeita tai suosituksia, joilla rajoitetaan liikkumista tai ihmisten kohtaamista.
Vuosikatsastusajankohtaa seura voi halutessaan jatkaa kesäkuun lopun jälkeenkin, kunhan katsastusmerkintä tehdään viimeistään syyskuun aikana.

Vuosikatsastus videoyhteydellä
Oletus: veneilijällä on tallella katsastuslomakkeen molemmat sivut ja venetodistus
Jos näin ei ole, veneilijän tulee sopia katsastajan kanssa kuinka hän saa nämä asiakirjat ja minkä vuoden katsastusruutuun tämän vuoden merkintä tehdään.
Vuosikatsastus tehdään ensisijaisesti videoyhteyttä hyväksi käyttämällä niin, että veneilijä ja katsastaja muodostavat kuvayhteyden matkapuhelimillaan.
Veneilijä valmistelee veneen huolellisesti katsastusta varten niin, että hän pääsee puhelimensa kameralla katsastettaviin kohteisiin vaivatta. Kaikki irtovarusteet tulee ottaa ennen katsastusta valmiiksi esille ja mahdollisuuksien mukaan samaan paikkaan esimerkiksi penkille tai pöydälle.
Katsastaja pyytää veneilijää kuljettamaan kameran haluamiinsa kohteisiin ja tarkistaa näin veneen ja varustuksen mahdollisimman tarkasti kuten vuosikatsastuksessa.
Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin “omakatsastus” ja näyttää katsastajalle videoyhteydellä, että näin on tehty.
Katsastaja merkitsee katsastuksen suoritetuksi venekerhon oman käytännön mukaan.
Katsastaja toimittaa veneilijälle katsastustarran erikseen sovittavalla menettelyllä ja veneilijä kiinnittää tarran katsastajan antamien ohjeiden mukaan, yleensä edellisen tarran päälle tai sen paikalle.
Vuosikatsastus ilman videoyhteyttä:
 Oletus: veneilijällä on tallella katsastuslomakkeen molemmat sivut ja venetodistus
Jos näin ei ole, veneilijän tulee sopia katsastajan kanssa kuinka hän saa nämä asiakirjat ja minkä vuoden katsastusruutuun tämän vuoden merkintä tehdään.
Kun videoyhteydellä tapahtuva katsastus ei ole teknisistä tai muista syistä mahdollinen, keskustelevat veneilijä ja katsastaja ensin vuosikatsastuksen sisällöstä ja veneilijä tekee ohjeiden pohjalta omakatsastuksen itse.
Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin “omakatsastus” ja lähettää katsastajalle valokuvan, että näin on tehty. Ellei valokuvan lähettäminenkään ole mahdollista, ilmoittaa veneilijä katsastajalle nämä tiedot puhelimitse tai muuten seurassa sovittavalla tavalla.
Katsastaja merkitsee katsastuksen suoritetuksi venekerhon oman käytännön mukaan.
Katsastaja toimittaa veneilijälle katsastustarran erikseen sovittavalla menettelyllä ja veneilijä kiinnittää tarran katsastajan antamien ohjeiden mukaan, yleensä edellisen tarran päälle tai sen paikalle.
Peruskatsastus:
Runkokatsastukset siirretään tarvittaessa syksyyn vesiltänoston jälkeiseen aikaan.
Veneelle tehdään silloin kauden alusssa vain vuosikatastus edellä kuvatulla tavalla.

Lisätietoa katsastukseen liittyvistä asioista antaa Mikaela Dunderfelt: mikaela.dunderfelt@spv.fi.
Oheisesta linkistä voit ladata Suomen Purjehdus ja Veneilyliiton 2020 katsastusinfo kokonaisuudessaan

Seuran perälipun käyttöoikeus ja mahdollisuus venevakuutuksen alennukseen edellyttää että vene katsastetaan vuosittain veneilykauden alussa.

– Katsastus ei ole vain veneen ja varusteiden kunnon tarkastus. Katsastustilanne on myös oiva tilaisuus kysyä asiantuntevilta katsastusmiehiltä neuvoja veneen rakenteisiin tai varusteisiin liittyvissä kysymyksissä. Pakollisten katsastusvarusteiden ja veneen yleisen kunnon tarkastelun lisäksi katsastuksessa on vuosittain vaihtuva teema, johon liittyviä asioita tarkastellaan perusteellisemmin. (Vuonna 2017 teemana oli mm. paloturvallisuus). Vuoden 2018 katsastusmääräyksiin tuli tarkennuksia LED hätämerkinantovälineiden vaatimustasoihin ja tänä vuonna kiinnitetään huomiota ns. paukkuliivien kuntoon.

Peruskatsastus on suoritettava ennen vesille laskua (sisältää runkokatsastuksen myös alapuolelta). Katso tämän kevään peruskatsastuksen ajankohta toimintakalenterista.
– Peruskatsastus on tehtävä 5 vuoden välein tai venettä seuran rekisteriin ensimmäistä kertaa katsastaessa.

Vuosikatsastus on tehtävä veneen ollessa vesillä ja kaikki varusteet paikoillaan (vene lähtövalmiina). Katso tämän kevään peruskatsastuksen ajankohta toimintakalenterista.
– Vuosikatsastus on tehtävä joka veneilykauden alussa. Tarkista tämän kevään katsastusajat toimintakalenterista.
Pursiseuran perälipun käyttöoikeus on vain käyttövuoden katsastuksesta läpäisseellä veneellä.
– Muistathan, että perälippusi on oltava puhdas ja ehjä. Vanha lippu hävitetään polttamalla. Uusia saa ”satamakioskista”
Katsastusluokan valintaan vaikuttaa veneen kokoa ja rakennetta enemmän se, millä vesialueella on tarkoitus liikkua. Mitä vaativampi katsastusluokka, sitä pidempään veneen on kyettävä olemaan omavarainen myös ongelmatilanteissa.
1. Avomeri. (Koko itämeri, Pohjanmeri ja muut Atlantin rannikkomeret, Välimeri)
2. Rannikko. Merellisiin olosuhteisiin rannikon läheisyydessä soveltuvat veneet jotka kykenevät olemaan riittävän omavaraisia. (Itämerellä muut alueet paitsi Itämeren ison altaan aava keskiosa ja Selkämeren keskiosa. Suotuisissa olosuhteissa koko Itämeri.)
3. Saaristo. Saaristoon ja sisävesille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet. Suotuisissa olosuhteissa Helsinki-Tallinna väli, Merenkurkku ja Ahvenanmeri.
4. Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, sekä valvotuissa olosuhteissa tapahtuvien purjehdustapahtumien veneet.

Tervetuloa katsastukseen:
Pekka Leppänen, katsastusvastaava
Pentti oinonen, katsastaja
Claes Sjöblom, katsastaja